MTTB Hakkında

Allah (c.c.)’nun “O günler (öyle günlerdir ki) biz onları İnsanlar arasında döndürür dururuz” (Âl-i İmran s. 140) Ãyeti hükmüce takdir ettiği 700 yıllık ömrü, Din-i Mübin-i islam’ı yeryüzüne hakim kılmak işin cihadla geçiren Muhteşem Osmanlı, dış güçler tarafından içerdeki bazı gafil ve hain kimselerin kullanılmasıyla, Cihan Harbi’ne sokulmuş ve millet ateşe atılıp küfrü eline ikrami edilmiştir, işine düşülen bu durumdan memleketi kurtarmak isteyen o günkü Darü’l Fünun (bugünkü üniversite gençliği) 1916 yılının ortalarına doğru Türk Talebe Birliğini (TTB) kurmuşlar, ardından da birçoğu cephelere giderek Şehid olmuşlardır.

Savaş yıllarından sonra Milli Türk Talebe Birliği, Türk Yüksek Tahsil Gençliğini, aralarda uğradığı bazı kesintiler haricinde, başındaki idarecilerinin bilgi, beceri ve gayretleri oranında, dış güçlerini ajanları vasıtasıyla estirilen kuzey ve batı rüzgarlarından korumuş, gençliği bu memlekete sahip çıkacak bir gençlik olarak yetiştirmeyi gayret etmiştir.

Özellikle 1971 yılında Genel Başkan olan Muhterem Ömer Muhammed Öztürk, Milli Türk Talebe Birliğini hakiki gayesini yerine getirmesi yolunda ideal bir şekilde yönetmişler ve hakiki hedefine taşımışlardır.

1971’e kadar sadece kamuoyuna yönelik ve belli mihrakların kontrol ve desteğindeki faaliyetlerinden öteye gidemeyen, Türkiye’deki güdümlü kör dönüşü bir aktörü durumunda olanı MTTB, 1971 ‘de Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ü Genel Başkan olmalarıyla, siyasi birçok kurumun MTTB’yi kendi çıkarları için kullanmak istemesine rağmen, hiçbir mihrakın kontrolü ve desteği olmaksızın Türkiye’nin en güvenilir teşkilatlarından biri olmuştur. Gençliğin eğitimi işin birbirinden değerli kurumlar, kurslar ve enstitüler kurmuştur.

Muhteremi Ömer Muhammed Öztürk’ü kazandırdıkları bu ruh ve ivme ile MTTB 1980’e kadar aynı misyonunu devam ettirmiştir. Türkiye’de “sol’un” temsilciliğini yapan bazı fikir adamlarının dediği gibi: “Buna engel olmak işin ise Türkiye’de bir ihtilal yapılmıştır.”

12 Eylül 1980’de memleket idaresine el koyan Askeri Yönetimi tarafından faaliyetten men edilmiş, kapatılması neticesinde gençliğin yetişmesine yönelik sorumlulukları ve tüzüğü gereği bütün mevcudiyeti Fatih Gençlik Vakfı’na devredilmiştir.

Mttb'liler Sitesindeki Bilgileri İzinsiz Kopyalanamaz. Tüm Hakları Saklıdr ! @2016